Материали 1-10 от 10

Разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето разкриване наличието на агрессия нейната насоченост и интензивност 8 стр. очаква одобрение

Разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето, разкриване наличието на агрессия, нейната насоченост и интензивност.

Агресия – наличие на иглички, особено в голямо количество. Силно стърчащи, дълги, близко разположени една до друга иглички показват висока степен на агресивност.
messi
0 0 0
Тест за ниво на конфликтност 10 стр. очаква одобрение

Тест за ниво на конфликтност

За да получите максимално точни резултати от теста, представете си конкретен контекст на среда или отношения (напр. с колеги, приятели, в семейството), при които сте имали несъгласия или конфликт.
messi
0 0 0
Управление на операциите като фактор за развитие на фирмата 14 стр. очаква одобрение

Управление на операциите, като фактор за развитие на фирмата

Управлението на операции се фокусира върху деликатната област на управлението на вътрешните бизнес процеси относно производството и дистрибуцията на продуктите и услугите.
messi
0 0 0