Материали 1-10 от 61758

Управление на училищната организация в информационното общество 180 стр. очаква одобрение

Управление на училищната организация в информационното общество

Днес, в условията на информационното общество, училищните организации са изправени пред редица предизвикателства, продиктувани от процесите на «модернизация», «информатизация» и «виртуализация», процеси които през последното десетилетие напълно промениха
messi
0 0
Надежност валидност и факторна структора на многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5X 0 стр. очаква одобрение

Надежност валидност и факторна структора на многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5X

Под влиание на глобализацията и непрестанната динамика в дейностите организациите са в процес на непрекъснато търсене на инструменти, които да формират условията за перманентен растеж и бъдещ просперитет.
messi
0 0
ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 25 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО. СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Реформирането на обществено-политическата и социално-икономическата система в Р България през последните десетилетия доведе до ново осмисляне на проблема за образа на ръководителя, за подготовката му и необходимите качества, за да е в състояние да изпълня
messi
0 0
ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ 9 стр. очаква одобрение

ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Като социален феномен ефективното лидер ство в армейската система притежава типични и уникални характеристики, които го правят твърде различно от лидер ството в гражданските организации.
messi
0 0
ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧНАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ ДО 1944 Г 59 стр. очаква одобрение

ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧНАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ ДО 1944 Г.

Широкият демократизъм, овладял българското общество не подминава и армията. Много офицери изследват въпроси от тактиката, оперативното изкуство, обучението на войските и щабовете, възпитанието на войниците......
messi
0 0
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ 26 стр. очаква одобрение

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА НА СИГУРНОСТ”

Темата на моята лекция не е избрана случайно. Съвременната среда на сигурност се характеризира с динамични, противоречиви и трудно предвидими изменения, които намират своето отражение на регионално и национално ниво.
messi
0 0