Материали 1-10 от 306

Управление на училищната организация в информационното общество 180 стр. очаква одобрение

Управление на училищната организация в информационното общество

Днес, в условията на информационното общество, училищните организации са изправени пред редица предизвикателства, продиктувани от процесите на «модернизация», «информатизация» и «виртуализация», процеси които през последното десетилетие напълно промениха
messi
0 0
Надежност валидност и факторна структора на многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5X 0 стр. очаква одобрение

Надежност валидност и факторна структора на многомерният въпросник за лидерски стил MLQ 5X

Под влиание на глобализацията и непрестанната динамика в дейностите организациите са в процес на непрекъснато търсене на инструменти, които да формират условията за перманентен растеж и бъдещ просперитет.
messi
0 0
Разработени теми по Вътрешен контрол и одит 105 стр.

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор въвежда в чл.5 дефиниция за ФУК, която съответства на определението за вътрешен контрол от рамката КОСО и се използва и в Указанията на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол
messi
0 0
Теми за изпит по КОС пищови 68 стр.

Теми за изпит по КОС (пищови)

- Същноста на стратегическото предимство на БО, може да се схване много по добре ако се проследи респективно , как са се променили ресурсите на БО и тези данни се сравнят с данните за резултатите от дейноста на БО.
messi
0 0