Материали 1-10 от 10

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННИ КРИЗИ 305 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННИ КРИЗИ

Колективната монография „Управление на репутационни кризи“ обобщава научните резултати от изследванията в докторските програми на Софийския университет „Кризисен мениджмънт – управление на репутационни кризи“ и „Кризисен пъблик рилейшънс“
messi
0 0 0
ОГЪНЯТ НА АДА 34 стр. очаква одобрение

ОГЪНЯТ НА АДА

Едно от трудните в теологично отношение учения на Библията е това за Ада. Той е бил обвиван в мрак от църковните служители и деформиран от миряни, докато думата станала известна като обикновен вулгаризъм и ругатня.
messi
0 0 0