Уроци 10-20 от 640

Земята рай и нейните деца в Отечество любезно как хубаво си ти

Земята рай и нейните деца в "Отечество любезно, как хубаво си ти!"

В творбата си „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ поетът изгражда образа на красивата българска земя и изтъква необходимостта за сплотяване на българската национална общност...
lubega
453 0
Страданието като път към духовно извисяване в Cis Moll

Страданието като път към духовно извисяване в „Cis Moll”

Пенчо Славейков е най-универсалната творческа фигура от първото поколение модернисти в българската литература. В историята остава като най-голям крепител на кръга „Мисъл“. Цялото наследство на поета е пронизано от дълбок философски размисъл за смисълът...
lubega
598 0
Гневът на Ахил в І песен на Илиада добро или зло

Гневът на Ахил в І песен на "Илиада” – добро или зло?

Според тълковния речник гневът е чувство на силно възмущение, негодувание, яд и ярост, а според библията е силно душевно чувство, което някой път има праведни причини, но въпреки това се води за грях...
lubega
445 0