Тестове 1-10 от 836

Тест по финансово-счетоводен анализ
10въпр.

Тест по финансово-счетоводен анализ

Тестът е подход за самоподготовка по дисциплините Финансов анализ, Финансово-счетоводен анализ. Въпросите са от материала за изисквания към съдържанието на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. Въпросите имат само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
40%