Материали 1-10 от 249

Закони и наредби за опазване на околната среда 25 стр.

Закони и наредби за опазване на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот.Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на човешкия род....
rusev02
1
Концепции за планиране в горите 17 стр.

Концепции за планиране в горите

В плановете за стопанисване на горите чрез размера на ползването се е определял максимално позволеният добив на дървесина и са се предлагали необходими мероприятия за подобряване на горите: водене на сеч, площи за паша в ГФ, залесявания, строителство...
lubega
0