Материали 1-10 от 10

Действие при възникване на пожар в дома 12 стр.

Действие при възникване на пожар в дома

Горенето е съвкупност от химически и физически процеси, в основата на която е бързо протичащата реакция окисляване, при което се отделя значително количество топлина и се излъчва светлина...
the_magicer
0
Действие при възникване на пожар в дома 12 стр.

Действие при възникване на пожар в дома

Горенето е съвкупност от химически и физически процеси, в основата на която е бързо протичащата реакция окисляване, при което се отделя значително количество топлина и се излъчва светлина...
ivan40
0
Евакуация 10 стр.

Евакуация

Внезапността при възникване на бедствия, аварии и катастрофи изисква провеждането на предварителни дейности за недопускане или намаляване на щетите от тях и определяне способите за защита и подготовката на населението за оцеляване при екстремни условия...
nerven
0
Аварийно планиране 19 стр.

Аварийно планиране

АП създава подходяща организация в превантивната дейност за намаляване последиците от бедствия, аварии и катастрофи и да се повиши готовността на общините за срочно и ефективно провеждане на спасителни и пожарогасителни работи в пострадалите райони...
gecata_maina
2
Безопасност на труда 18 стр.

Безопасност на труда

Термини и определения,и нормативни актове,международни и национални организации по – всяка зона около и на мястото на работното оборудване, в която има реална опасност за живота и здравето на трудещите се...
lubega
0
Евакуация 10 стр.

Евакуация

Внезапността при възникване на бедствия, аварии и катастрофи изисква провеждането на предварителни дейности за недопускане или намаляване на щетите от тях и определяне способите за защита и подготовката на населението за оцеляване при екстремни условия...
daniche90
0