Материали 1-10 от 45

Отчитане на разчетите с бюджета 15 стр.

Отчитане на разчетите с бюджета

Задължения на предприятието към местните и републиканския бюджет- задължения по ЗДДФЛ, ЗМДТ. Закон за корпоративното подоходно облагане (данък върху печалбата; данъци, удържани при източника); алтернативни данъци по ЗКПО, ЗДДС...
rusev02
0
Държавен изпит по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия счетоводител 16 стр.

Държавен изпит по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия счетоводител

Данъчната система е най-важната съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя е продукт на многовековно историческо развитие...
cblock
0
Отчитане на разчетите с бюджета 15 стр.

Отчитане на разчетите с бюджета

Задължения на предприятието към местните и републиканския бюджет- задължения по ЗДДФЛ, ЗМДТ. Закон за корпоративното подоходно облагане (данък върху печалбата; данъци, удържани при източника); алтернативни данъци по ЗКПО, ЗДДС...
the_magicer
0
Държавен изпит по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия счетоводител 16 стр.

Държавен изпит по практика за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия счетоводител

Данъчната система е най-важната съставна част на финансовата система въобще и на приходната система в частност. Тя е продукт на многовековно историческо развитие...
ndoe
0
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 11 стр. очаква одобрение

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност.
messi
0
Сводка на счетоводните данни 19 стр.

Сводка на счетоводните данни

Обобщаване на данни с цел изготвяне на отчети, т.е. свеждане на информацията до определени показатели. При записванията на счетоводните сметки – те се систематизират в определени показатели (Начални салда, Обороти, Сборове, Крайни салда)...
gecata_maina
1