Материали 1-10 от 220

База данни 56 стр.

База данни

1. Необходимост от бази от данни 2. Определение и характеристика 3. Организация на данните в базата от данни 4. Логическа структура 5. Физическа структура 6. Администриране на базата от данни 7. Архитектура на базата от данни
0